Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLACU TARGOWEGO

Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku ul. Słowackiego 1 informują, że: Plac Targowy w Brzesku warunkowo wznawia działalność od wtorku 21.04.2020 r. do 02.05.2020 r. z możliwością przedłużenia, pod warunkiem przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych przez korzystających z placu targowego.

Czytaj więcej...

ZUS: Prosimy o staranne wypełnianie wniosków o tarczę

Brak podpisu pod oświadczeniem, błędny numer rachunku, wpisywanie zamiast wynagrodzenia stawki godzinowej – m.in. takie błędy popełniają przedsiębiorcy, którzy wnioskują o pomoc w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. ZUS apeluje, aby przed wysłaniem dokumentów dokładnie sprawdzić zawarte tam informacje.

Czytaj więcej...

UWAGA!

W związku z wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami w zakresie przemieszczania się, mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i zapadalność na COVID-19, jak również z prognozowanym znacznym spadkiem dochodów gminy z tytułu podatków lokalnych oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), Urząd Miejski informuje, że w najbliższych dniach planowane jest ograniczanie w funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego. Oświetlenie uliczne będzie palić się do godziny 23:30. Dokładny termin zostanie podany w oddzielnym komunikacie. Za utrudnienia wynikające z tej decyzji przepraszamy.

uwaga

Czytaj więcej...

Kolejne dwie duże inwestycje w Gminie Brzesko

W tym roku rozpoczną się prace na dwóch drogach. Jedna z nich to budowa II etapu drogi na Stoku Pomianowskim. Wartość projektu opiewa na kwotę 3 miliony 30 tysięcy złotych. To dalszy ciąg uzbrajania atrakcyjnych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych na terenie gminy. Druga inwestycja będzie realizowana na ulicy Wakacyjnej. Jest to długo oczekiwana przez mieszkańców gruntowna przebudowa drogi.

Czytaj więcej...

Budowa drogi na ul. Odrodzenia w Brzesku.

Od kilku tygodni temat epidemii zdominował naszą codzienność. Stosujemy się do wielu ograniczeń, które mają na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Pomimo utrudnień i obostrzeń Urząd działa sprawnie realizując swoje zadania ustawowe. Wypłacane są różnego rodzaju zasiłki, terminowo wydawane decyzje administracyjne, zaświadczenia oraz załatwiane są inne ważne sprawy.  Zachowana jest ciągłość realizacji ważnych dla Mieszkańców inwestycji.

Czytaj więcej...

Przekazanie sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania.

W związku z panującą epidemią korona wirusa zajęcia lekcyjne odbywają się za pośrednictwem transmisji internetowych. Niestety nie wszyscy uczniowie w Gminy Brzesko mają w swoich domach dostępu do sprzętu komputerowego. Dyrektorzy szkół identyfikują tych najbardziej potrzebujących a brzeski samorząd zamówił dla nich laptopy do domowego użytku.

Czytaj więcej...

Odstąpienie od dochodzenia należności.

Przypominamy, że w dniu 8 kwietnia 2020r. Burmistrz Brzeska podpisał zarządzenie nr 90/2020 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Brzesko lub jej jednostkom organizacyjnym z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę, za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w tym odsetek od zaległości oraz należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych  konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Zarządzenie oraz formularz wniosku:
Zarządzenie Nr 90/2020 Burmistrza Brzeska z dnia 8 kwietnia 2020 r.

Czytaj więcej...

10. rocznica katastrofy smoleńskiej

W piątek 10 kwietnia przypada rocznica katastrofy smoleńskiej. Mimo, że obecnie doświadczamy niezwykle trudnych chwil związanych z epidemią nie zapominamy o tragedii, która wydarzyła się dziesięć lat temu. W katastrofie zginęło 96 osób na czele z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim. Wśród ofiar znaleźli się przedstawiciele parlamentu, przedstawiciele Rodzin Katyńskich, Sił Zbrojnych RP, Sił Powietrznych, Funkcjonariusze BOR, osoby towarzyszące oraz załoga samolotu.

Czytaj więcej...

Pracujesz? Wzmocnij swoje kompetencje

Epidemia koronawirusa COVID-19 spowodowała, że aktualnie niewielu z nas czuje się bezpiecznie. Konsekwencje obecnej sytuacji odczujemy zapewne wszyscy, niezależnie od stanowiska. Być może konieczna będzie zmiana pracy lub przekwalifikowanie? A może wystarczy nauczyć się biegłej obsługi komputera, żeby móc pracować zdanie?

Czytaj więcej...

Informacja dot. legitymacji studenckich

Związku ze wzrostem ryzyka zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVIS-19 w Polsce, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin podjął decyzję o przedłużeniu elektronicznym terminu ważności legitymacji studenckich 2019/2020. Legitymacje, których wartość została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020 zachowają ważność do dnia 31 maja 2020, bez konieczności potwierdzenia ich ważności przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach hologramu.

Czytaj więcej...