Inwestycje

Kultura Fizyczna 63 581,68 zł

SONY DSC

budowa ogrodzenia boiska sportowego w Sterkowcu,

-budowa ogrodzenia boiska sportowego Klubu „ISKRA” w Szczepanowie,

-zakup 2 szt. wiat dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe w Jadownikach,

Czytaj więcej...

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 373 318,10 zł

oswietlenie

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

-budowa kanalizacji w Gminie Brzesko,

Oświetlenie ulic, placów i dróg-78.764 zł.

-dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego,

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 44 556,00 zł

osp-szczepanow

Ochotnicze straże pożarne

-budowa ogrodzenia przy OSP w Jadownikach,

-wykonanie wzmocnionej posadzki oraz docieplanie  części bojowej budynku remizy OSP Szczepanów,

-dotacja dla OSP w Mokrzyskach na dofinansowanie zakupu i montażu systemu selektywnego alarmowania

Czytaj więcej...

Remonty i budowy dróg

droga

Drogi publiczne krajowe- 11 000,00 zł

-budowa chodnika w ciągu drogi krajowej  nr 94g Kraków – Tarnów w miejscowościach Brzesko i Jasień

Drogi publiczne powiatowe 182 763,85 zł

Czytaj więcej...

Budżet dla Mieszkańców 30000 zł

inwestycje2

  1. Ścianka wspinaczkowa dla dzieci w Buczu  50 tyś

W Buczu, w ramach budżetu obywatelskiego wykonano ściankę wspinaczkową wraz z nawierzchnią amortyzującą.

Czytaj więcej...

Zjazd z autostrady 44 miliony zł

inwestycja1

Trasa zjazdu zaczyna się za wiaduktem kolejowym przy ulicy Leśnej, następnie biegnie przez tereny niezabudowane do estakady, kończy się rondem przy starej „czwórce”. Pod estakadą znajduje się zbiornik retencyjny, do którego spływać będzie nadmiar wód opadowych z drogi. Budowa trwała od lutego 2015 roku.

Czytaj więcej...

Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku

Strona

Przewidziany zakres robót (parametry):

Kubatura budynku – 16970,16 m3‚ gabaryty budynku ok: 50,44 mb x 31,44 mb,  wysokość 12,80 mb, pow. użytkowa 1649,10 m2 .„ widownia na 220 osób. Wymiary płyty boiska 44,00mb. x 24,00 mb.

Czytaj więcej...

Budowa ul. Kossaka – odcinek od ul. Jasnej do ul. Wiejskiej

DSC_0743

Przewidziany zakres robót (parametry):

Zakres rzeczowy realizowany w br: przebudowa odcinków gazociągu i teletechnik

Czytaj więcej...

Remont Remizy OSP w Jadownikach

DSC_4115

Przewidziany zakres robót (parametry):

Remont budynku polega na dociepleniu ścian: zachodniej, północnej i wschodniej, wykonaniu obróbek blacharskich, wymianie drzwi garażowych.

Czytaj więcej...

Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Chmielnej i Piwnej w Brzesku

kanalizacja

Przewidziany zakres robót ( parametry):

Kanalizacja w ul. Chmielnej  z rur PVV Ø 300 dł. 152 mb

Kanalizacja w ul. Piwnej z rur PCV Ø 200 – 60 mb, Ø 160- 22 mb .

Czytaj więcej...