Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się  w  dniu:  22 lipca 2016 roku /piątek/ o godzinie 08:00 w sali obrad UM w  Brzesku ul. Głowackiego 51.

 

Proponowany  porządek  posiedzenia :

 

  1. Informacja na temat realizacji inwestycji dot. budowy pomieszczeń
    z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne w placówkach oświatowych w PSP Nr 2 w Jadownikach i PSP Nr 3 w Brzesku.
  2. Informacja dot. organizacji Światowych Dni Młodzieży.
  3. Przyjęcie protokołu z 22 czerwca 2016r.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków
    i projektów uchwał.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej

   Rady Miejskiej w Brzesku

 

Jarosław Sorys

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.