Zjazd z autostrady 44 miliony zł

inwestycja1

Trasa zjazdu zaczyna się za wiaduktem kolejowym przy ulicy Leśnej, następnie biegnie przez tereny niezabudowane do estakady, kończy się rondem przy starej „czwórce”. Pod estakadą znajduje się zbiornik retencyjny, do którego spływać będzie nadmiar wód opadowych z drogi. Budowa trwała od lutego 2015 roku.

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Inwestycje. Comments are currently closed.