Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia. Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 116 I piętro tel. (14) 68 65 127.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.