Najem lokalu przy Pl.Żwirki i Wigury nr 8

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na najem lokalu użytkowego położonego w Brzesku: przy Pl. Żwirki i Wigury nr 8-lokal na parterze o powierzchni: 35,79 m2, na cele działalności usługowo-handlowej, na warunkach określonych w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 180/2019 z dnia 8 lipca 2019r.

Przetarg odbędzie się 12 września 2019r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, o godz. 10.00  w sali nr 100.

Ogłoszenie o przetargu

Oświadczenie oferenta

Regulamin przetargu

Umowa najmu

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.