Dzierżawa przy ul. Królowej Jadwigi i ul. Kwiatowej

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia. Bliższych informacji dotyczących poniższych wykazów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem w Urzędzie Miejskim w Brzesku, w pokoju 119 I piętro, tel. 14 – 68-65-157.

Wykaz nieruchomości do dzierżawy i użyczenia

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.