Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – JADOWNIKI

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia.
Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem, Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój nr 117 I piętro  tel. (14) 68-65-170.

Wykaz nieruchomości

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.