Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – MOKRZYSKA

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w działek na podst. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia  04.10.2019 r. włącznie.

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 117, I piętro tel. (14) 68-65-170.

Wykaz nieurchomości

 

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.