Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Brzesku

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy i najmu. Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarowania Mieniem w Urzędzie Miejskim w Brzesku, w pokoju 119 I piętro, tel. 14 – 68-65-157

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu – przedłużenie umów

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.