Wykaz nieruchomości do zbycia w drodze zamiany

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.
Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 – pokój 119,  tel. (14) 68-65-157.

Wykaz nieruchomości

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.