Posiedzenie komisji oświaty, kultury i sportu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu  Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się 25 września 2019 r. (środa), o godz. 11.30 w Urzędzie Miejskim w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51, sala obrad komisji.

Program komisji

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej ” Miejskie Centrum Obsługi Oświaty”.
  4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
  5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący komisji

Bartłomiej Turlej

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.