Działka gruntowa niezabudowana do zbycia – Pomianowski Stok

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia.

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 – pokój 119,  tel. (14) 68-65-157.
 

1. Numery działek ewidencyjnych

 

1411/248

 

2. Powierzchnia działek

 

1411/248 – 0,0724 ha
3. Numer księgi wieczystej

 

TR1B/00065482/4
4. Położenie Obręb ewidencyjny Brzesko

 

5. Opis nieruchomości

 

Działka gruntowa niezabudowana będąca do dnia 26.09.2089 w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko, położona jest w południowo-zachodniej części miasta w odległości około 1 km od jego centrum, na południowym stoku projektowanego osiedla „Pomianowski Stok”, w bezpośrednim sąsiedztwie dróg osiedlowych, które łączą się poprzez ul. Aleja Solidarności z ul. Pomianowską. Do działki doprowadzona jest kanalizacja deszczowa i sanitarna; pozostałe elementy infrastruktury znajdują się w zasięgu. Jest to teren niezabudowany sklasyfikowany jako R IVa.
6. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Przedmiotowa działka nr 1411/248 objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Pomianowski Stok” w Brzesku i znajduje się na obszarze przeznaczonym dla mieszkalnictwa rodzinnego (głównie jednorodzinnego) – symbol w planie A8MN.
7. Forma zbycia

 

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
8. Cena nieruchomości

 

1411/248 – 104 000,00 zł + 23% podatku VAT

 

9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działek o numerach nr 1411/248 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu do dnia   14 listopada 2019 r. włącznie.

(6 tygodni  od dnia wywieszenia wykazu)

 

 

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.