Kolejna działka do zbycia na Pomianowskim Stoku

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia.

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 – pokój 119,  tel. (14) 68-65-157.

 

1. Numery działek ewidencyjnych

 

1411/249

1411/250

2. Powierzchnia działek

 

1411/249 – 0,0691 ha

1411/250 – 0,0565 ha

3. Numer księgi wieczystej

 

TR1B/00065482/4
4. Położenie Obręb ewidencyjny Brzesko

 

5. Opis nieruchomości

 

Działki gruntowe niezabudowane będące do dnia 26.09.2089 w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko, położone są w południowo-zachodniej części miasta w odległości około 1 km od jego centrum, na południowym stoku projektowanego osiedla „Pomianowski Stok”, w bezpośrednim sąsiedztwie dróg osiedlowych, częściowo nieurządzonych, które łączą się poprzez ul. Aleja Solidarności z ul. Pomianowską. Do działek doprowadzona jest kanalizacja deszczowa i sanitarna; pozostałe elementy infrastruktury znajdują się w zasięgu. Jest to teren niezabudowany sklasyfikowany jako R IVa. Działka ewidencyjna nr 1411/250 jest obciążona służebnością przesyłu w zakresie pasa gruntu o powierzchni 10,5 m2 na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
6. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Przedmiotowe działki nr 1411/249, 1411/250  objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Pomianowski Stok” w Brzesku i znajdują się na obszarze przeznaczonym dla mieszkalnictwa rodzinnego (głównie jednorodzinnego) – symbol w planie A8MN.
7. Forma zbycia

 

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
8. Cena nieruchomości

 

1411/249 – 99 000,00 zł + 23% podatku VAT

1411/250 – 79 000,00 zł + 23% podatku VAT

 

9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działek o numerach nr 1411/277, 1411/319 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu do dnia   14 listopada 2019 r. włącznie.

(6 tygodni  od dnia wywieszenia wykazu)

 

 

 

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.