Wykaz nieruchomości gruntowej do zbycia – Okocim

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia własności Gminy Brzesko.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w działek na podst. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia  02.12.2019 r. włącznie. (6 tygodni  od dnia wywieszenia wykazu)

schowek01

Nieruchomość została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem Nr 297/2019  Burmistrza Brzeska z dnia 16 października 2019 r.

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 pokój 116, I piętro  tel. (14) 68-65-127.

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.