Wykazy nieruchomości do dzierżawy

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy.

Bliższych informacji dotyczących poniższych wykazów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem w Urzędzie Miejskim w Brzesku, w pokoju 119 I piętro, tel. 14 – 68-65-157.

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   1065/7, 1164/3

Þ    

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0525 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     TR1B/00021266/4, TR1B/00024822/1,
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ   Brzesko, ul. Królowej Jadwigi

Þ   Brzesko, ul. Kwiatowa

 

Teren jest sklasyfikowany jako R IVb.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    uprawa warzyw

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ    9,31 zł netto za 100,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku,

Þ    Czynsz należny za rok 2019 jest płatny do dnia
10 grudnia 2019r.

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

Waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz.2204 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas oznaczony – do trzech lat

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   2747/17

Þ    

2. -Powierzchnia dzierżawy 44,0 m2

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00037901/3
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ   Brzesko, os. Wł.Jagiełły

 

Teren jest sklasyfikowany jako dr.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    kiosk handlowy

Þ

8. Stawka czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ    6,08 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    10-go każdego miesiąca

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

Waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.2204 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas oznaczony- do trzech lat

 

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   635/27, 644, 648, 653, 665, 687

Þ    

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    2,12 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00051350/9

 

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ   Obręb Mokrzyska-Bucze

 

Teren jest sklasyfikowany jako  Ps IV, Ł IV, RV, PsV, PsVI, Ł V, W-Ł IV

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    uprawy rolne,

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ    0,76 zł do 1,55 netto za 100,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy 
9 Termin wnoszenia opłat 31 marca każdego roku,

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

Waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.2204 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas oznaczony – do trzech lat

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.