Wykaz nieruchomości do użyczenia

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do użyczenia.

Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu udziela Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku, w pokoju 119 I piętro,
tel. 14 – 68-65-157.

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   1001/20
2. Powierzchnia przedmiotu użyczenia

 

Þ    1,2240 ha
3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00090035/0
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     obręb Jasień

Þ    

Þ      Teren jest sklasyfikowany jako R IIIa, S/RIIIa, Bz, Bi, Lz

 

6. Forma użyczenia

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu użyczenia Þ    działalność sportowo-rekreacyjna

 

 

8. Stawka czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ     nieodpłatnie

 

 

 

9 Czas trwania użyczenia czas oznaczony – do trzech lat

 

 

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.