Lokal użytkowy własności gminy Brzesko przeznaczony do użyczenia

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu użytkowego własności gminy  Brzesko przeznaczonego do użyczenia.  Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku, w  pokoju nr 119  I piętro tel. 14/ 68-65-157.

 

1. Numer działki ewidencyjnej

Nr księgi wieczystej

Þ    1729/8

Þ    TR1B/00086254/0

2. Powierzchnia lokalu użytkowego

 

Þ

Þ    277,60 m2

3 Położenie Þ    Brzesko, ul. Kościuszki nr 2 –położony na I piętrze budynku wielolokalowego – użytkowego

 

4. Opis lokalu

 

Lokal składa się z dziesięciu pomieszczeń z zapleczem sanitarnym i socjalnym

Wyposażenie lokalu:

1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny

Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków nalicza Użyczający
na podstawie rzeczywistego zużycia wg faktur od dostawcy wody oraz pomiaru odczytanego z wodomierza, który znajduje się
w lokalu.

 

2.Instalacja elektryczna

Opłaty za zużycie energii elektrycznej są naliczane na podstawie rzeczywistego zużycia odczytywanego z faktur dostawcy energii elektrycznej i licznika poboru energii elektrycznej znajdującego się na I piętrze.

 

3.Instalacja gazowa.

Lokal jest wyposażony w instalację gazową.

4.Ogrzewanie lokalu –centralne ogrzewanie gazowe – lokal jest wyposażony w instalację, grzejniki oraz piec c.o. gazowy.

Opłaty z tytułu ogrzewania nalicza Użyczający stosownie
do powierzchni zajmowanej przez Biorącego w użyczenie.

 

 

5. Przeznaczenie lokalu

 

Þ   prowadzenie działalności kulturalnej, a w szczególności na prowadzenie Muzeum Regionalnego.

 

6. Forma władania

 

Þ    użyczenie

 

7 Czas trwania użyczenia do trzech lat

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.