Zarządzenie Burmistrza

Zarządzenie Nr 371/2019 w sprawie procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania w paleniskach domowych na terenie Gminy Brzesko odpadów oraz paliw wskazanych w uchwale Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Zarządzenie Nr 371

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.