Nieruchomości do dzierżawy i użyczenia

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia.

Bliższych informacji dotyczących poniższych wykazów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem w Urzędzie Miejskim w Brzesku, w pokoju 119 I piętro, tel. 14 – 68-65-157.

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   1065/7,

Þ    

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0419 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     TR1B/00021266/4,
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ   Brzesko, ul. Królowej Jadwigi

 

Teren jest sklasyfikowany jako R IVb.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    zieleń, uprawa warzyw, garaż o charakterze tymczasowym

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego  netto

Þ    9,31 zł netto za 100,0 m2, (zieleń, uprawa warzyw),

Þ    13,08 zł netto za 1,0 m2 (garaż), do podanych stawek dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    15 maja każdego roku,

 

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz.2204 z późn. zm.). W sytuacji,
gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas oznaczony – do trzech lat

 

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   1642

Þ    

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0028 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     TR1B/00067216/3,
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ   Brzesko, ul. Kościuszki

 

Teren jest sklasyfikowany jako dr.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    zieleń przydomowa, garaż

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego  netto

Þ    9,31 zł netto za 100,0 m2,(zieleń przydomowa),

Þ    13,08 zł netto za 1,0 m2 (garaż), do podanych stawek dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku,

Þ    Czynsz należny za rok 2019 jest płatny do dnia
10 grudnia 2019r.

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

Waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz.2204 z późn. zm.). W sytuacji,
gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas oznaczony – do trzech lat

 

 

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   1472

Þ    

2. -Powierzchnia dzierżawy 39,50 m2

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00024609/2
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ   Brzesko, ul. Legionów Piłsudskiego

 

Teren jest sklasyfikowany jako Bz.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    kiosk handlowy

Þ

8. Stawka czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ    10,05 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    10-go każdego miesiąca

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.2204 z późn. zm.). W sytuacji,
gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas oznaczony- do trzech lat

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   3370/2

Þ    

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0012 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00054012/9

 

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ   Obręb Jadowniki

 

Teren jest sklasyfikowany jako  Bi.

 

6. Forma użyczenia

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu użyczenia Þ    garaż o charakterze tymczasowym przeznaczony na przechowywanie sprzętu

Þ    Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

Þ

8 Czas trwania użyczenia  czas oznaczony – do trzech lat

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.