Ogłoszenie o konkursie-Prowadzenie świetlicy

Burmistrz Brzeska ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2020 – Prowadzenie świetlicy, w tym placówki wsparcia dziennego i innych form pomocy dzieciom z grup ryzyka, z zaburzeniami zachowania na terenie miasta Brzesko

Ogłoszenie o konkursie

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.