Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr  15/2020 Burmistrza Brzeska  z dnia  21 stycznia  2020 r.  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu.

Zarządzenie.doc

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.