Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu: 12 lutego  2020 roku ( środa  ) o godzinie 12.30 w  Urzędzie Miejskim w Brzesku ul. Głowackiego 51 sala posiedzeń komisji.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu komisji z posiedzenia odbytego w dniu 15 stycznia 2019 r.
  4. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz sposoby zapobiegania temu zjawisku.
  5. Funkcjonowanie i działalność świetlic profilaktyczno- wychowawczych w gminie – wizyta w świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej działającej przy Parafii św. Jakuba.
  6. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję.
  7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej
w Brzesku

          …………………………

                Maria Kucia

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.