Wykaz nieruchomości do zbycia

Wykaz  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

1 Lokal mieszkalny Nr 5
2 Powierzchnia użytkowa lokalu  37,99 m2
3 Położenie i opis nieruchomości Lokal mieszkalny nr 5 znajduje się
w budynku wielolokalowym przy ulicy Kościuszki 69c w Brzesku. Położony jest na  I piętrze i składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z W.C. i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 15,50 m2.
4 Forma zbycia Bez przetargu na rzecz najemcy
5 Wartość lokalu 109.570,00 zł
6 Wysokość udzielanej bonifikaty-
cena sprzedaży lokalu
60%

43.828,00 zł

7 Wartość prawa własności nieruchomości gruntowej (działka nr 1408/11 w Brzesku objęta KW nr TR1B/00031930/3) 2.530,00 zł – zgodnie z udziałem wynoszącym 758/8000 części
8 Wysokość udzielanej bonifikaty-
cena sprzedaży działki zgodnie z udziałem 758/8000
60%

1.012,00 zł

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w gruncie objętych niniejszym wykazem zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a
i b, art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 106)

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 1408/11,  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia         …………….. 19-03-2020 r. włącznie ………………..

(6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu)

Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, oraz zamieszczenie na stronach internetowych urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się w prasie.

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, pokój 117,  tel. (14) 68-65-170.

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.