Posiedzenie Komisja Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu: w dniu  17 Lutego  2020 r.  (poniedziałek) o godz. 08:15 w Urzędzie Miejskim w Brzesku ul. Głowackiego 51 sala posiedzeń komisji  ( sala ślubów).

Proponowany projekt porządku posiedzenia komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 21 stycznia 2020 r.
  4. Bezpieczeństwo – Zapoznanie się z informacją na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Brzesko w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowe na terenie Gminy Brzesko w 2019 r.
  5. Zapoznanie się z informacją z wykonania zadań dotyczących Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.
  6. Informacja na temat realizacji zadań – opiekuńczo wychowawczych w placówkach oświatowych Gminy Brzesko.
  7. Przyjęcie Gminnego program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2020 r.
  8. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisje – sprawy bieżące i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący komisji Spraw Obywatelskich

Porządku Publicznego i Promocji

 

mgr Rafał Cichoński

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.