Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ

Uprzejmie zawiadamiam, że   posiedzenie KOMISJI  REWIZYJNEJ RADY  MIEJSKIEJ  w  BRZESKU odbędzie się dnia : 19  lutego  2020 roku / środa  / o godzinie  9.15  w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku – przewiązka Sali obrad ul. Głowackiego 51

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 14 stycznia 2020 r.
  4. Zapoznanie się z informacją na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Brzesko w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy Brzesko w 2019 r. – analiza wydatków na zapewnienie gotowości bojowej oraz innych wydatków związanych z działalnością OSP.
  5. Zapoznanie się z informacją  z wykonania zadań dotyczących Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. Zapoznanie się z informacją na temat realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej.
  6. Zapoznanie się i zaopiniowanie Gminnego Program Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2020 r.
  7. Opiniowanie projektów uchwał wynikających z bieżącej działalności Gminy Brzesko.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 
                                           

 

Przewodniczący Komisji    Rewizyjnej RM w Brzesku                            

                                                                                                                                (-) dr Piotr Duda  

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.