Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska  i Rolnictwa  Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu: 18 lutego  2020 r. (wtorek)  godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Brzesku ul. Głowackiego 51 sala posiedzeń komisji

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu komisji z posiedzenia odbytego w dniu 13 stycznia 2020.
  4. Bezpieczeństwo – Zapoznanie się z informacją na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Brzesko w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy Brzesko w 2019 r.
  5. Zapoznanie się z informacją  z wykonania zadań dotyczących Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.
  6. Informacja z wpływów do budżetu z tytułu podatku od osób fizycznych i prawnych za rok 2019.
  7. Ocena przygotowań do realizacji projektów inwestycyjnych w Gminie Brzesko na rok 2020.
  8. Przyjęcie Gminnego program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2020 r.
  9. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję.
  10. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Komisji Gospodarki Komunalnej

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rady Miejskiej w Brzesku

 

(-) Leszek Klimek

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.