Ogłoszenie wyników konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2020.

Rodzaj Zadań :

Zadanie I Prowadzenie świetlicy, w tym placówki wsparcia dziennego i innych form pomocy dzieciom z grup ryzyka, z zaburzeniami zachowania na terenie miasta Brzesko  dla nie więcej niż 50 dzieci z terenu północnej części miasta (Osiedle Kopaliny – Jagiełły, Osiedle Kołłątaja, Osiedle Słotwina).

Zadanie II Prowadzenie świetlicy, w tym placówki wsparcia dziennego i innych form pomocy dzieciom z grup ryzyka, z zaburzeniami zachowania na terenie miasta Brzesko dla nie więcej niż 50 dzieci z terenu południowej części miasta (Osiedle Kościuszki-Ogrodowa, Osiedle Stare Miasto, Osiedle Zielonka, Osiedle Zielonka, Osiedle Okocimskie, Osiedle Brzezowieckie).

 

Zadanie I Prowadzenie świetlicy w tym placówki wsparcia dziennego i innych form pomocy dzieciom z grup ryzyka, z zaburzeniami zachowania na terenie miasta Brzesko  dla nie więcej niż 50 dzieci z terenu północnej części miasta (Osiedle Kopaliny – Jagiełły,
Osiedle Kołłątaja, Osiedle Słotwina).

Przyznano kwotę 70.000,00 zł dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego
w Brzesku, Brzesko, ul. Jana Pawła II 2.

Zadanie II Prowadzenie świetlicy w tym placówki wsparcia dziennego i innych form pomocy dzieciom z grup ryzyka, z zaburzeniami zachowania na terenie miasta Brzesko dla nie więcej niż 50 dzieci z terenu południowej części miasta (Osiedle Kościuszki-Ogrodowa, Osiedle Stare Miasto, Osiedle Zielonka, Osiedle Zielonka, Osiedle Okocimskie, Osiedle Brzezowieckie).

Przyznano kwotę 80.000,00 dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Matki Kościoła
i św. Jakuba Ap. w Brzesku, Plac św. Jakuba 1.

 

Brzesko, 10.02.2020r.

 

Burmistrz Brzeska

(-) mgr Tomasz Latocha

 

This entry was posted by Sitarz Zofia, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.