Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej  w Brzesku,  odbędzie się  w  dniu  20 Lutego   2020 roku / czwartek  / o godzinie  8.30 W Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku – ( dawna  sala ślubów)   ul. Głowackiego 51

Porządek posiedzenia komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Bieżąca informacja na temat działalności spółki RPWiK w Brzesku.
  4. Bezpieczeństwo – Zapoznanie się z informacją na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Brzesko w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy Brzesko w 2019 r.
  5. Zapoznanie się z informacją z wykonania zadań dotyczących Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.
  6. Ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2020, w tym przygotowania terenów przeznaczonych pod tzw. „Strefy Aktywności Gospodarczej – stan realizacji i przygotowań.
  7. Przyjęcie Gminnego program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2020 r.
  8. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 16 stycznia 2020 r.
  9. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania – w tym opiniowanie projektów uchwał, rozpatrywanie wniosków i pism skierowanych do rozpatrzenia przez Komisję.
  10. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej

RM w Brzesku

mgr Bogusław Sambor

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.