Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu  Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu: 19 Lutego  ( środa) 2020 r.  godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Brzesku ul. Głowackiego 51 sala posiedzeń komisji.

Porządek posiedzenia komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego    w dniu 15 stycznia 2020 r.
  4. Zapoznanie się z informacją na temat funkcjonowania obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek oświatowych w Gminie Brzesko w związku z utworzeniem Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty;
  5. Informacja na temat realizacji zadań – opiekuńczo wychowawczych w placówkach oświatowych Gminy Brzesko;
  6. Zapoznanie się z informacją na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Brzesko w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy Brzesko w 2019 r.
  7. Zapoznanie się z informacją z wykonania zadań dotyczących Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych;
  8. Przyjęcie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2020 r.
  9. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisje – sprawy bieżące i wolne wnioski.
  10. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

OŚWIATY KULTURY SPORTU
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

(-)BARTŁOMIEJ TURLEJ

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.