Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia.

Bliższych informacji dotyczących poniższych wykazów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem w Urzędzie Miejskim w Brzesku, w pokoju 119 I piętro, tel. 14 – 68-65-157.

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

   1109/33,

   

2. -Powierzchnia dzierżawy 0,0020 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

   TR1B/00053679/5,
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

  Brzesko, ul. Królowej Jadwigi

 

Teren jest sklasyfikowany jako B.

 

6. Forma dzierżawy

 

    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy garaż o charakterze tymczasowym

 

8. Stawka czynszu

rocznego  netto

 

13,38 zł netto za 1,0 m2 , do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat 15 maja każdego roku,

 

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz.65). W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas oznaczony – do trzech lat

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

2356/10


2. -Powierzchnia dzierżawy  0,10 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

TR1B/00054296/3,
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Brzesko, ul. Okocimska

 

Teren jest sklasyfikowany jako RIVa.

 

6. Forma dzierżawy

 

tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy uprawa warzyw

 

8. Stawka czynszu

rocznego  netto

6,39 do 9,52 zł netto za 100,0 m2, do podanych stawek dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat 31 marca każdego roku,

 

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

Waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz.65). W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas oznaczony – do trzech lat

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

80/11

   

2. -Powierzchnia dzierżawy 0,0128 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

 TR1B/00063051/0

 

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Obręb Okocim

 

Teren jest sklasyfikowany jako  Ps IV

 

6. Forma użyczenia

 

tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu użyczenia kontenery sanitarne o charakterze tymczasowym, stanowiące zaplecze sanitarne dla osób korzystających z boiska sportowego, amfiteatru

 

8 Czas trwania użyczenia  czas oznaczony – do pięciu lat

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

1751 (Brzesko), 5389 (Jadowniki), 487/3 (Okocim)

 

2. -Powierzchnia dzierżawy 0,0021 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

TR1B/00054538/2, TR1B/00065986/7,

TR1B/00091796/9

 

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

 Obręb Brzesko, Jadowniki, Okocim

 

Teren jest sklasyfikowany jako  Bz, dr, R IIIb

 

6. Forma użyczenia

 

 tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu użyczenia altany z tablicami informacyjnymi

 

8 Czas trwania użyczenia  czas oznaczony – do dziesięciu lat

 

 

 

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.