Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie Nr 51/2020 Burmistrza Brzeska z dnia 04.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia o  konkursie na realizację w roku 2020 zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2020 określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi oraz powołania Komisji Konkursowej, przyjęcia regulaminu postępowania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 51/2020 z dnia 04-03-2020r

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.