INFORMACJA O WYNIKU NABORU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
URZĄD MIEJSKI W BRZESKU, UL. GŁOWACKIEGO 51, 32-800 BRZESKO/
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA GMINY BRZESKO*

 

podinspektor w wydziale Infrastruktury

nazwa stanowiska/stanowisk pracy

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko/a został/ła wybrany/a:

 

Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania*
Otylia Haber Brzesko

* w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania stawiane na stanowisku, którego dotyczył nabór. Osiągnęła dobry wynik w ramach przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.

Komisja rekrutacyjna pozytywnie  oceniła umiejętności, kwalifikacje i cechy  osobowości kandydatki.

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.