Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – mały grant LKS „OLIMPIA” Bucze

Oferta ta złożona jest w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ). Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi. Po upływie terminu 7 dni i rozpatrzeniu ewentualnych uwag Gmina Brzesko niezwłocznie podejmie decyzję o zawarciu umowy z oferentem.

OGŁOSZENIE

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.