Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej  w Brzesku,  odbędzie się  w  dniu  19 marca   2020 roku / czwartek  / o godzinie  8.00 W Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku – ( dawna  sala ślubów)   ul. Głowackiego 51

Porządek posiedzenia komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do Protokołu z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 20.02.2020 r.
  5. Bieżąca informacja na temat działalności spółki RPWiK w Brzesku.
  6. Informacja o wynikach finansowych i działalności Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku
  7. Zapoznanie się z informacją z działalności niepublicznych placówek oświatowych w Gminie Brzesko (z wykorzystaniem danych sprawozdania z SIO oraz wysokości przekazanych środków finansowych) za 2019.
  8. Zapoznanie się z informacją oraz analiza wykorzystania środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2019 r.
  9. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania
  10. Zamknięcie posiedzenia komisji

 Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej RM w Brzesku

mgr Bogusław Sambor

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.