KOMUNIKAT!

W związku z zaistniałą sytuacją  wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa a także realizując postanowienia napływające z instytucji rządowych, informujemy o odwołaniu wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych i innych,  na terenie Gminy Brzesko.

Zostają odwołane zajęcia w szkołach i przedszkolach, świetlicach, bibliotekach,  domu seniora, muzeum, na basenie i kręgielni.

W komunikacji miejskiej zostały podjęte specjalne  środki ostrożności, autobusy będą dezynfekowane.

Prosimy o zachowanie spokoju i rozwagi. Apelujemy o obywatelską postawę w przypadku zakażenia lub jego podejrzenia,  poddajmy się kwarantannie domowej, w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia zgłaszajmy się bezpośrednio do oddziałów zakaźnych. Prosimy też o objecie  opieką osób starszych w naszym otoczeniu, które szczególnie są narażone.

Wszelkie informacje uzyskamy pod numerem infolinii 800-190-590

Urząd miejski w Brzesku pracuje bez zmian, jednak zaleca się kontakt z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej lub telefonicznej

Adres skrytki na e-PUAP Urzędu Miejskiego w Brzesku:  /077a4ctkxc/skrytka

 Kontakt z wydziałami:

Wydział Finansowo-Księgowy

  • Podatki tel. 14 68 65 132

podatki@brzesko.pl

marzena.zacher@um.brzesko.pl

  • Księgowość tel. 14 68 65 171

finanse@brzesko.pl

barbara.odron-ferenc@um.brzesko.pl

———————————-

Wydział Infrastruktury tel. 14 68 65 147

bogdan.dobranowski@um.brzesko.pl

———————————-

Wydział Ochrony Środowiska tel. 14 68 65 172

odpady@brzesko.pl

danuta.zieba@um.brzesko.pl

———————————-
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu tel. 14 68 48 290, 14 68 48 292

jozef.cierniak@um.brzesko.pl

———————————-
Urząd Stanu Cywilnego 14 66 35 123

usc@brzesko.pl

———————————-

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych (EDO) tel. 14 66 35 121, 14 66 35 122

usc@brzesko.pl

———————————-

Wydział Strategii i Rozwoju tel.14 68 65 183, 14 68 65 118

  • Zarządzanie Kryzysowe 14 68 65 183

barbara.kuczek@um.brzesko.pl

  • Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 14 68 65 149

renata.pabian@um.brzesko.pl

———————————-

Działalność Gospodarcza – 14 68 65 134

dzialanosc@brzesko.pl

klaudia.najdala@um.brzesko.pl

———————————-

Zespół ds. Zamówień Publicznych 14 68 65 156

konrad.klisiewicz@um.brzesko.pl

———————————-

Wydział Organizacyjno-Administracyjny tel. 14 68 65 111

organizacyjny@brzesko.pl

sekretarz@brzesko.pl

———————————-

Zespół ds. kadr tel. 14 68 65 114

kadry@brzesko.pl

iwona.owca@um.brzesko.pl

———————————-

Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem tel. 14 68 65 126

renata.pacura@um.brzesko.pl
komunikatkoronawirus

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.