Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Brzesku,  odbędzie się  w  dniu: 20 marca   2020 roku / piątek  / o godzinie  9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku – (przewiązka sali obrad)  –  ul. Głowackiego 51

Porządek posiedzenia komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do Protokołu z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 18.02.2020 r.
  5. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych.
  6. Analiza wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe.
  7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

        Przewodniczący Komisji Gospodarki   Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

           RM w Brzesku

     (-) Leszek Klimek

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.