Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej  w Brzesku,  odbędzie się w  dniu :  23 marca 2020 roku / poniedziałek  / o godzinie  14.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku – (przewiązka)   ul. Głowackiego 51

 

Porządek posiedzenia komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Analiza pisma z dnia 10.02.2020 r. w sprawie zwołania zebrania oraz wyboru nowego Zarządu Osiedla Ogrodowa – Kościuszki.
  5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

              Przewodnicząca Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
RM w Brzesku

                                                                                                    (-) Anna Lubowiecka

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.