Nieruchomości do dzierżawy

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy.

Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem w Urzędzie Miejskim w Brzesku, w pokoju 119 I piętro, tel. 14 – 68-65-157

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

   1164/3, 1119/4, 1873/22

  

2. -Powierzchnia dzierżawy    1697,0 m2

 

3. Numer księgi wieczystej

 

    TR1B/00024822/1, TR1B/00019291/1, TR1B/00026995/8,
4.

 

 

5.

Położenie

 

 

Opis nieruchomości

 

   Brzesko, ul. Kwiatowa

   Brzesko, ul. Królowej Jadwigi

   Brzesko, ul. Powstańców Warszawy

 

Teren jest sklasyfikowany jako RIVa,  R IVb, R V

 

6. Forma dzierżawy

 

    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy     uprawa warzyw

 

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

    9,52 zł do 6,39 zł netto za 100,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat     31 marca każdego roku,

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

Waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U.
z 2020r. poz.65 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas nieoznaczony

 

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

   1274/9  
2. -Powierzchnia dzierżawy    35,0 m2

 

3. Numer księgi wieczystej

 

    TR1B/00023139/9
4.

 

 

5.

Położenie

 

 

Opis nieruchomości

 

   Brzesko, ul. Legionów Piłsudskiego

 

Teren jest sklasyfikowany jako Bi

 

6. Forma dzierżawy

 

    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy     kiosk handlowy
8. Stawka czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

    13,66 zł netto za 1,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat     10-go każdego miesiąca,

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

Waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U.
z 2020r. poz.65 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas nieoznaczony

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

   1262/7, 1948/4, 2747/17 (powstała
z podziału działki nr:2747/15)

  

2. -Powierzchnia dzierżawy 115,0 m2

 

3. Numer księgi wieczystej

 

    TR1B/00061095/6,  TR1B/00055841/6

TR1B/00037901/3

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

   Brzesko, ul. Solskiego

   Brzesko, ul. Nowa

   Brzesko, ul. Królowej Jadwigi

 

Teren jest sklasyfikowany jako B, Bi

 

6. Forma dzierżawy

 

    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy     garaże o charakterze tymczasowym

 

8. Stawka czynszu

rocznego za 1,0 m2 netto

   13,38 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat    15-go maja każdego roku

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

Waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U.
z 2020r. poz.65 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas nieoznaczony

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

   2837/1, 1249/15 (powstała z podziału działki nr: 1249/8)

  

2. -Powierzchnia dzierżawy     785,0 m2

 

3. Numer księgi wieczystej

 

    TR1B/00014882/6, TR1B/00081997/5
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

   Brzesko, ul. Partyzantów

   Brzesko, ul. Bagienna

 

Teren jest sklasyfikowany jako R IVb,RV,Ba,N.

 

6. Forma dzierżawy

 

    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy     zieleń przydomowa

 

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

    9,52 zł netto za 100,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat     31 marca każdego roku,

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

Waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U.
z 2020r. poz.65 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas nieoznaczony

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

   1411/200, 1411/202

   

2. -Powierzchnia reklamy     22,0 m2

 

3. Numer księgi wieczystej

 

    TR1B/00057387/9

 

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

   Brzesko, ul. Mickiewicza

 

Teren jest sklasyfikowany jako  Bi

 

6. Forma dzierżawy

 

    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy     tablice reklamowe

 

8. Stawka czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

    19,10 netto za 1,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat 10-go każdego miesiąca

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

Waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2020r. poz.65 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas nieoznaczony

 

 

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.