Informacja Urzędu Statystycznego

W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju,  informuję, że ankieterzy statystyczni Urzędu Statystycznego w Krakowie  nie odwiedzają mieszkań wylosowanych do badań ankietowych do odwołania. Badania ankietowe są realizowane przez pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie.

Statystyka Publiczna, w trybie ciągłym jest zobowiązana do pozyskiwania danych niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji, dlatego dane  uzyskiwane od naszych Respondentów są niezwykle ważne.  W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z badaniami lub w celu weryfikacji ankietera statystycznego prosimy o kontakt mailowy z Urzędem Statystycznym w Krakowie.

  • Badanie budżetów gospodarstw domowych (BBGD)

e-mail: D.Wlodarczyk@stat.gov.pl

  • Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)

e-mail: I.Filipowska@stat.gov.pl

  • Kondycja gospodarstw domowych (KGD)

e-mail: D.Wlodarczyk@stat.gov.pl

  • Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych (SSI-10)

e-mail: B.Jakobczak-Wojcik@stat.gov.pl

  • Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ)

e-mail: B.Jakobczak-Wojcik@stat.gov.pl

  • Notowanie Cen Detalicznych (C02)
  • e-mail: K.Gebka@stat.gov.pl

 

Tożsamość ankieterów z województwa małopolskiego można potwierdzić:

– pocztą elektroniczną: pod adresem J. Klimont@stat.gov.pl

– telefonicznie:  pod numerem lub +48 695 256 281

us

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.