Nieodpłatna pomoc prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT BRZESKI, którego celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzona jest również edukacja prawna.

W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników – w czasie epidemii nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy).

W  czasie dynamicznych zmian w prawie – wielu mieszkańców może mieć pytania i wątpliwości natury prawnej, w czym mogą być przydatni dostępni specjaliści. Pomoc świadczona jest w pełnym zakresie prawa, z wyłączeniem prowadzonej działalności gospodarczej.

Bliższe informacje: https://www.powiatbrzeski.pl/artykul/167,nieodplatna-pomoc-prawna

pomocprawna1 pomocprawna2

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.