Informacja dot. legitymacji studenckich

Związku ze wzrostem ryzyka zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVIS-19 w Polsce, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin podjął decyzję o przedłużeniu elektronicznym terminu ważności legitymacji studenckich 2019/2020. Legitymacje, których wartość została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020 zachowają ważność do dnia 31 maja 2020, bez konieczności potwierdzenia ich ważności przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach hologramu.

0001 0002

This entry was posted by Paulina Miś-Wiewióra, on at and is filed under Aktualności, News. Comments are currently closed.