Obwieszczenie burmistrza

Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Brzeska decyzji znak: OS.6220.12.2019.RC z dnia 07.04.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa zbiornika na biogaz o objętości 700 m3”, na terenie Oczyszczalni  Ścieków w Brzesku przy ul. Głowackiego 63, na działce nr ew. 1971/3

Obwieszczenie.pdf

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.