Wykaz dotyczący zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Brzesko

Wykaz dotyczący zbycia w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Brzesko wraz z pomieszczeniem przynależnym i z udziałem w nieruchomości wspólnej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65, poz. 284), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

  1. Lokal mieszkalnyNr 2
  2. Powierzchnia użytkowa lokalu – 46,55 m2
  3. Księga wieczysta lokaluTR1B/00093058/8
  4. Oznaczenie nieruchomości gruntowej – Działka ewidencyjna nr 80/10 o pow. 0,0987 ha – księga wieczysta nr TR1B/00092294/7
  5. Udział w nieruchomości wspólnej – 7355/23468
  6. Położenie i opis nieruchomości – Lokal mieszkalny nr 2 położony jest w środkowej części trzylokalowego wolnostojącego parterowego budynku mieszkalnego przy ul. Goetzów Okocimskich 47 w Okocimiu. Pozostałe dwa lokale znajdujące się w tym budynku zostały sprzedane w poprzednich latach w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców. Zbywany lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki, wiatrołapu, klatki schodowej. Do lokalu nr 2 przynależy strych o pow. 27,00 m2. Łączna pow. lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 73,55 m2. Z własnością lokalu nr 2 związane jest nieodpłatne prawo wejścia do piwnicy przynależnej do lokalu nr 1 w celu dokonywania niezbędnych napraw i przeglądów. Zbywany lokal nr 2 jest w złym stanie technicznym, nadaje się do generalnego remontu. Budynek również wymaga remontu, m.in. wymiany stolarki oraz wykonania termoizolacji. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków indywidualną decyzją, natomiast wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Brzesko przyjętej zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 209/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. W związku z powyższym, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) wszelkie roboty budowlane należy uzgadniać z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
  7. Forma zbycia – Publiczny nieograniczony przetarg ustny
  8. Cena wywoławcza – 56.000,00 zł, zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 80/10, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 22 maja 2020 r. włącznie (6 tygodni  od dnia wywieszenia wykazu)

 

Nieruchomość została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem Nr 89/2020  Burmistrza Brzeska z dnia 8 kwietnia 2020 r.

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 – pokój 117,  tel. (14) 68-65-170.

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.