Zarządzenie Burmistrza Brzeska

Zarządzenie Nr 90/2020 Burmistrza Brzeska z dnia 8 kwietnia 2020 r.

w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Brzesko lub jej jednostkom organizacyjnym z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę, za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w tym odsetek od zaległości oraz należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.        o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych  konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.