Odstąpienie od dochodzenia należności.

Przypominamy, że w dniu 8 kwietnia 2020r. Burmistrz Brzeska podpisał zarządzenie nr 90/2020 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Brzesko lub jej jednostkom organizacyjnym z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę, za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w tym odsetek od zaległości oraz należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych  konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Zarządzenie oraz formularz wniosku:
Zarządzenie Nr 90/2020 Burmistrza Brzeska z dnia 8 kwietnia 2020 r.

This entry was posted by Paulina Miś-Wiewióra, on at and is filed under Aktualności, News. Comments are currently closed.