Kolejne dwie duże inwestycje w Gminie Brzesko

W tym roku rozpoczną się prace na dwóch drogach. Jedna z nich to budowa II etapu drogi na Stoku Pomianowskim. Wartość projektu opiewa na kwotę 3 miliony 30 tysięcy złotych. To dalszy ciąg uzbrajania atrakcyjnych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych na terenie gminy. Druga inwestycja będzie realizowana na ulicy Wakacyjnej. Jest to długo oczekiwana przez mieszkańców gruntowna przebudowa drogi. Całość kosztów tego zadania wyniesie blisko 660 tysięcy złotych. Wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2020, złożony przez burmistrza Tomasza Latochę, został przygotowany i złożony w sierpniu 2019 roku. Gotowa jest już dokumentacja przetargowa, wkrótce zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawców tych robót. Termin zakończenia inwestycji jest planowany na jesień 2021 roku. Środki własne gminy przeznaczone na ten cel wynoszą 50%, drugą połowę sfinansował budżet Funduszu Dróg Samorządowych.

fds-l1

Należy zauważyć, że są to kolejne środki zewnętrzne pozyskane w ostatnich latach na poprawę infrastruktury drogowej, które gmina otrzyma dzięki skutecznej i merytorycznej pracy pracowników urzędu.

pomianowski wakacyjna

This entry was posted by umadmin, on at and is filed under News. Comments are currently closed.