Komisja Gospodarki Finansowej

IV Posiedzenie w dniu 22 kwietnia 2020, godz. 09:00 Komisja Gospodarki Finansowej. Posiedzenie wspólne z Komisją Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska
i Rolnictwa – posiedzenie komisji odbędzie się w trybie zdalnym.

Informuję iż na uzasadniony wniosek Radnego istnieje możliwość uczestnictwa  w posiedzeniu komisji w budynku UM w Brzesku ul. Głowackiego 51.


Porządek obrad komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do Protokołu z posiedzenia Komisji odbytego
  w dniu 19.03.2020 r.
 5. Analiza sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
 6. Sprawozdanie z działalności MOPS w Brzesku za rok 2019 r.
 7. Informacja na temat stanu zaawansowania prac nad zmianami Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Gminy Brzesko .
 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

                                                                   Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej

Rady Miejskiej w Brzesku

 

(-) mgr Bogusław Sambor

This entry was posted by umadmin, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.