Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

V Posiedzenie w dniu 22 kwietnia 2020, godz. 09:00 Komisja Gospodarki  Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Posiedzenie wspólne z Komisją Gospodarki Finansowej  – posiedzenie komisji odbędzie się w trybie zdalnym. Równocześnie informuję iż na uzasadniony wniosek Radnego istnieje możliwość uczestnictwa  w posiedzeniu komisji w budynku UM w Brzesku ul. Głowackiego 51.

 

Porządek obrad komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Analiza sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
  5. Sprawozdanie z działalności MOPS w Brzesku za rok 2019 r.
  6. Informacja na temat stanu zaawansowania prac nad zmianami Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Gminy Brzesko .
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej  Ochrony Środowiska i Rolnictwa

                                                                               Rady Miejskiej w Brzesku

 

                                                                                      (-) Leszek Klimek

 

This entry was posted by umadmin, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.