Nieruchomości

Drukujdrukuj

LP
TYTUŁ
DATA
1
Wykaz dotyczący zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Brzesko
2020.04.10 13:02
2
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia
2020.04.10 13:00
3
Najem lokali przy Ogrodowej nr 6 i przy Uczestników Ruchu Oporu nr 18
2020.02.24 17:50
4
Przetarg ustny na najem lokali przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku
2020.02.24 16:21
5
Wykaz nieruchomości do zbycia – działka przy ul. Kopernika
2020.02.24 12:57
6
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia
2020.02.24 12:54
7
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia
2020.02.14 09:45
8
Sprzedaż nieruchomości w sąsiedztwie ulicy Barona Jana Göetza
2020.02.12 16:22
9
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Mickiewicza
2020.02.12 16;00
10
Wykaz nieruchomości do zbycia
2020.02.06 16:00
11
Wynajem lokalu przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku
2020.02.06 11:30
12
Najem lokalu przy ul. Rynek nr 24 w Brzesku
2020.02.06 11:11
13
Najem lokalu przy ul. Głowackiego nr 10 w Brzesku
2020.02.06 09:50
14
Zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Mokrzyskach
2020.02.04 15:20
15
Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości w Okocimiu
2020.01.15 12:09
16
Wykaz nieruchomości do wynajmu
2020.01.14
17
Negocjacje na wynajem lokali przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku
2019.12.20 16:17
18
Przetarg na najem lokali
2019.12.20 16:00
19
Lokal do wynajmu – Brzesko, ul. Głowackiego 40
2019.12.11 16:39
20
Nieruchomości do dzierżawy i użyczenia
2019.12.11 16:22
21
Lokal użytkowy własności gminy Brzesko przeznaczony do użyczenia
2019.12.03 16:18
22
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu
2019.12.03 13:03
23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
2019.11.27 10:28
24
Przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości „Pomianowski Stok”
2019.11.15 11:30
25
Wykaz nieruchomości do dzierżawy – obręb Mokrzyska-Bucze
2019.11.08 12:50
26
Zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzesku
2019.11.07 16:30
27
Wykaz nieruchomości do użyczenia
2019.10.28 15:00
28
Wykaz nieruchomości do wynajmu
2019.10.21 16:04
29
Wykazy nieruchomości do dzierżawy
2019.10.21 16:02
30
Wykaz nieruchomości gruntowej do zbycia – Okocim
2019.10.21 16:00
31
Wykaz nieruchomości położonej w Brzesku przeznaczonej do zbycia
2019.10.09 09:38
32
Zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mokrzyskach
2019.10.08 13:51
33
Wykaz nieruchomości będącej w użytkowaniu gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia
2019.10.04 16:23
34
Kolejna działka do zbycia na Pomianowskim Stoku
2019.10.03 15:26
35
Działka gruntowa niezabudowana do zbycia – Pomianowski Stok
2019.10.03 15:20
36
Najem lokalu przy Żwirki i Wigury nr 8
2019.09.19 17:21
37
Wynajem lokalu przy ul. Rynek nr 24
2019.09.19 17:20
38
Zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości w trybie realizacji roszczeń
2019.09.19 17:00
39
„Pomianowski Stok” – działki do zbycia
2019.09.19 17:00
40
Sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej
2019.09.05 17:51
41
Sprzedaż zabudowanej nieruchomości – działka nr 2342/1
2019.09.05 17:47
42
Wykaz nieruchomości do zbycia w drodze zamiany
2019.09.02 09:43
43
Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Brzesku
2019.08.29 08:27
44
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – MOKRZYSKA
2019.08.23 15:47
45
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – JADOWNIKI
2019.08.23 15:16
46
Dzierżawa przy ul. Królowej Jadwigi i ul. Kwiatowej
2019.08.22 09:19
47
Najem lokalu przy Pl.Żwirki i Wigury nr 8
2019.08.20 15:03
48
Wykaz nieruchomości
2019.08.14 15:19
49
Sprzedaż nieruchomości położonej w Okocimiu
2019.07.31 12:41
50
Wynajem lokalu przy ul. Kręta nr 1
2019.07.29 15:33